kythu01 1545 -14
andanh2803 1594 +14

Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

27 nước, 2 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua