hnthienvn 1575 -13
PVQ1974 1661 +13

Kiểu: Cờ tướng, 26/5/2023

93 nước, 11 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết