Liti2 1608 +23
tmt08 1781 -23

Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

82 nước, 6 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua