Googgoog 1404 +16
trieu09 1400 -16

Kiểu: Cờ úp, 4 ngày trước

92 nước, 11 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết