cathangtu 1875 -16
nguyengiac 1750 +16

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

129 nước, 16 phút : 2 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ