cathangtu 1919 +20
phamthao 1964 -20

Kiểu: Cờ úp, 26/5/2023

86 nước, 22 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua