Xomvantrach 1443 +20
Khang2013 1523 -20

Kiểu: Cờ úp, 27/5/2023

43 nước, 5 phút : 18 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua