Khang2013 1500 -13
tin91 1561 +13

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2023

20 nước, 2 phút : 0 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua