kythu01 1506 +15
Khang2013 1474 -15

Kiểu: Cờ úp, 28/5/2023

56 nước, 8 phút : 2 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua