Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 30/5/2023

48 nước, 3 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua