TRAN23 1453 -17
namnvs 1476 +17

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2023

25 nước, 2 phút : 46 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua