MsSu1234 1497 +16
namnvs 1500 -16

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2023

58 nước, 11 phút : 54 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết