namnvs 1484 -16
MsSu1234 1513 +16

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2023

71 nước, 8 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết