MsSu1234 1497 +16
namnvs 1500 -16

Kiểu: Cờ úp, 2/6/2023

90 nước, 18 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua