lamdaigia 1649 -16
danglan8894 1631 +16

Kiểu: Cờ tướng, 3/6/2023

35 nước, 3 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ