Nam1976 1918 -15
123hong 1931 +15

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

53 nước, 3 phút : 28 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết