Nam1976 1903 +7
tin91 1666 -7

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

86 nước, 7 phút : 13 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết