tin91 1659 -7
Nam1976 1910 +7

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

33 nước, 1 phút : 45 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua