tin91 1652 -18
santafe122 1620 +18

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

101 nước, 8 phút : 57 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua