Nam1976 1917 -22
Sky82 1781 +22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

35 nước, 4 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ