tin91 1634 -13
andanh2803 1698 +13

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

37 nước, 2 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua