Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 26/9/2023

46 nước, 3 phút : 5 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua