Nam1976 1818 +15

Kiểu: Cờ úp, 30/9/2023

45 nước, 3 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua