davidhuy 1512 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

52 nước, 9 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ