Anto79 1847 +5
thua1 1543 -5

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

40 nước, 6 phút : 32 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua