thua1 1538 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 19/11/2023

40 nước, 3 phút : 16 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua