waterman04 1665 +12
Giadinh12 1570 -12

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

100 nước, 11 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết