vanle123 1822 -14
waterman04 1868 +14

Kiểu: Cờ tướng, 2 tuần trước

82 nước, 12 phút : 5 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua