duyhongha23 1472 -12
Xaydung 1555 +12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

37 nước, 3 phút : 10 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua