duyhongha23 1480 -12
Xaydung 1547 +12

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

26 nước, 1 phút : 32 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua