Xaydung 1559 -20
duyhongha23 1468 +20

Kiểu: Cờ úp, 20/11/2023

87 nước, 6 phút : 50 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua