waterman04 1882 -16
Alangthang 1891 +16

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

47 nước, 8 phút : 4 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua