Alangthang 1907 -16
waterman04 1866 +16

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

69 nước, 14 phút : 7 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ