waterman04 1882 +16
Alangthang 1891 -16

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

54 nước, 13 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết