waterman04 1683 +4
Kounle 1357 -4

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

38 nước, 6 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua