davidhuy 1517 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

77 nước, 13 phút : 22 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua