Quân đen 0 0
davidhuy 1517 0

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

124 nước, 17 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua