davidhuy 1517 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

43 nước, 5 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua