Quân đen 0 0
davidhuy 1517 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

66 nước, 9 phút : 40 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua