waterman04 1670 +14
coma101 1632 -14

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

39 nước, 5 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua