Xaydung 1543 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

28 nước, 2 phút : 0 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua