waterman04 1657 -20
TRAN23 1574 +20

Kiểu: Cờ úp, 21/11/2023

31 nước, 3 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ