waterman04 1898 +1
phan1962 1272 -1

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

58 nước, 14 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ