Kiểu: Cờ tướng, 21/11/2023

88 nước, 23 phút : 8 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua