waterman04 1912 +11
vanle123 1777 -11

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

42 nước, 6 phút : 49 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua