vanle123 1766 -11
waterman04 1923 +11

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

53 nước, 7 phút : 11 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua