waterman04 1934 +11
vanle123 1755 -11

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

53 nước, 7 phút : 45 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua