santafe122 1553 -16
Xaydung 1543 +16

Kiểu: Cờ úp, 2 tuần trước

41 nước, 4 phút : 41 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ