dangnha 1499 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

47 nước, 11 phút : 3 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua