dangnha 1499 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ tướng, 1 tuần trước

37 nước, 6 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua